REGULAMENTUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE IN INSTITUTUL NATIONAL DE C-D PENTRU OPTOELECTRONICA – INOE 2000

Regulamentul poate fi consultat aici.

Criterii de evaluare

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de CS I si CS II in cadrul INOE 2000, se face cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calitatii de conducator de doctorat si a atestatului de abilitare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 15 februarie 2017

Monday the 17th. Copyright © INOE 2012
Implemented by networks