Home

Print

OFERTA INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ – INOE 2000 PRIVIND REZULTATE ALE CERCETĂRII ÎN DOMENIUL SENZORISTICII APLICABILE DE CĂTRE IMM-URI CU PREOCUPĂRI ÎN DOMENIU.

INOE 2000 va invita sa participati in proiectele care vor fi propuse spre finantare prin PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE (POC) 2014-2020, AXA PRIORITARA 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI INOVARE (CDI) IN SPRIJINUL COMPETITIVITATII ECONOMICE SI DEZVOLTARII AFACERILOR, ACTIUNEA 1.2.3 Tip proiect PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE (Sectiunea G).

Descarca Oferta INOE 2000.

Expresie de Interes

Detalii despre participare, despre derularea si finantarea proiectelor propuse in cadrul programului POC sunt disponibile la adresa 
http://poscce.research.ro/ro/articol/2481/informare-br-si-publicitate-ghid-unic-spre-consultare-sectiunile-a-b-c-d-e